Tesisat

Doğalgaz tesisatı

Ana kolon doğalgaz tesisatı

İlk olarak İgdaş abonelik işlemi yapılır.

Binanız için igdaş kurumu tarafından servis kutusu bıralımışsa eğer;

Yapılacak tesisatın projesi tarafımızdan çizilir ve igdaş kurumuna onaylanmak üzere gönderilir.

Bina anakolon gaz tesisatı projesi onaylandıktan sonra tesisat yapılır.

Anakolon gaz tesisatı servis kutusundan daire giriş kapılarına kadar yapılır.

Anakolon gaz tesisatı İgdaş kurumunun uygunluk verdiği malzemeler kullanılarak yapılır.

Anakolon  gaz tesisatı proje aşamasında 1 yıl sigorta kapsamına girer

Beraberinde daire içi gaz tesisatı yapılmışsa;

Proje onayından sonra kullanıcı İgdaş  kurumu ile kullanım sözleşmesi yapar.

Sözleşmeden sonra İgdaş kurumundan doğalgaz sayacı tarafımızdan veya tarafınızdan alınırak montajı yapılır.

İgdaş kurumundan gaz açma randevusu alınır ve tarafınıza bildirilir.

Randevu günü ve saatinde gazınız açılır ve gerekli servisler tarafınıza yönlendirilir.

Daire içi doğalgaz tesisatı

İlk olarak İgdaş abonelik işlemi yapılır

Yapılacak tesisatın projesi tarafımızdan çizilir ve igdaş kurumuna onaylanmak üzere gönderilir

Daire içi gaz tesisatı projesi onaylandıktan sonra tesisat yapılır.

Daire giriş kapısına konulan vanadan itibaren gaz hattı daire içindeki kullanılan cihazlara kadar yapılır.

Daire içi gaz tesisatı İgdaş kurumunun uygunluk verdiği malzemeler kullanılarak yapılır.

Daire içi gaz tesisatı proje aşamasında 1 yıl sigorta kapsamına girer

Proje onayından sonra kullanıcı İgdaş  kurumu ile kullanım sözleşmesi yapar.

Sözleşmeden sonra İgdaş kurumundan doğalgaz sayacı tarafımızdan veya tarafınızdan alınırak montajı yapılır.

İgdaş kurumundan gaz açma randevusu alınır ve tarafınıza bildirilir.

Randevu günü ve saatinde gazınız açılır ve gerekli servisler tarafınıza yönlendirilir.

Kat Kaloriferi Tesisatı

Doğalgaz ve Lpg yakmak üzere geliştirilmiş olan kombi kat kaloriferleri nin ülkemizdeki kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır
Kombilerin en önemli avantajı, kullanıcıya arzu ettiği konfor koşullarını bağımsız olarak temin edebilme serbestliği sağlamasıdır. Diğer önemli avantajı ise ısının aynı konut içerisinde üretilip tüketilmesi sayesinde istenilmeyen ısı kayıplarının minumum düzeyde kalması ve kullanımının ekonomik olmasıdır. En önemli dezavantajı ise ilk yatırım maliyetinin özellikle çok daireli apartmanlarda merkezi ısıtma sistemlerine göre yüksek olmasıdır. Işlevsel özellikleri bir takım farklılıklar içeren kombi cihazlarının seçiminde yapılan hatalar ısınma sorunları oluştururken yakıt tüketimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Montajlarda yapılan hatalar ise işletme esnasında cihazlarda karşılaşılan sorunları artırmakla birlikte sonu ölümle bitebilen müessif olaylara neden olabilmektedir.

Kombi kat kaloriferi yatırımının hem tekniğe uygun, hem de ekonomik kendi kullandığı gaz parasını ödediği için binada para toplama problemi de ortadan kalkmaktadır

Merkezi Sistem Tesisati

Merkezi Sistem ısıtma Kazanları tesisatı Reis ısı sistemleri Kombiye Göre Daha Ekonomik “Merkezi Sistemin Yatırım Maliyeti Kombiye Göre Dörtte Bir Oranında Daha Ucuz. Ayrıca Merkezi Sistemde Yüzde 25 Daha Az Gaz Yakarsınız

Merkezi Sistemde Kesinti Derdi Yok

Merkezi Sistem ısıtma nın Avantajlarını Şöyle Sıraladı:

– Merkezi Sistemin Daire Başına Yatırım Maliyeti, Bireysel ısıtma Sistemine Göre Dörtte Bir Oranında Daha Ucuz.
– Merkezi Sistem Daha Ekonomiktir. Merkezi Sistemde Yüzde 25 Daha Az Gaz Yakarsınız.
– Gazın Pahalılanması Ya Da Kesilmesi Halinde Merkezi Sistemi Küçük Masraflarla Kalorifer Yakıtına Dönüştürebilirsiniz. Bu Iş Için Daire Başına 10-20 TL Masrafla Bir Brülör Değiştirmek Yeterli Olur.
Kombinin Cihazı, Bacası, Doğalgaz Tesisatı Evde Yer Kaplar Ve Küçük Bir Olasılık Da Olsa Gaz Kaçması Ya Da Baca Gazı Tepmesi Tehlikesi Her Zaman Vardır. Oysa Merkezi Sistem, Kazan Dairesindedir Ve Gaz Tehlikesine Karşı Daire Içine Göre Daha Az Tehlikeli Bir Konumdadır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Her türlü endüstri, sanayi, toplu konut ve konutların ekonomik olduğu sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı emisyonu açısından en çevreci yakıt türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması bakımından sanayi tesislerinde tercih edilen yakıtların başında gelir. Sanayi tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik şartnameler çerçevesinde, gazın teslim noktasında yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar dahilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz teslim noktalarına kadar %100 maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır. Kazan daireleri, buhar-kızgın yağ ısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları, döküm ergitme ocakları, homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosfarik, üflemeli gaz brulörleri ve gaz bekleri, EX-pro of emniyet sistemleri, teknik şartname açısından irdelenmeli, doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine getirilmelidir. Özellikle kapalı mekanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet tedbirleri özenle alınmalıdır.